1396 4/3

قابل توجه متقاضیان محترم


            

کلیه مالکین خودروهای پلاک اروند میرساند ;

سازمان منطقه آزاد اروند بمنظور رفاه حال متقاضیان دریافت پلاک گذر موقت  سال 1396 در اقدامی  مثبت  شرایط انتخاب مدت مرخصی را تغییر داده است .

 لذا از کلیه متقاضیان تقاضا میشود جهت ثبت نام مرخصی شخصا به سامانه اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه و جهت ثبت نام براي ماه مورد نظر از مورخ 25 ماه قبل اقدام نمایند .