1396 11/11

دریافت چک تضمین


            

به اطلاع  کلیه مالکین خودروهای اروندی می رساند :

جهت دریافت چک تضمین خود به دفاتر بیمه مربوطه رجوع نمایند . لازم به ذکر است اخذ هرگونه وجه در قبال تحویل چک تضمین غیر قانونی بوده ودر صورت مشاهده مراتب را به سامانه پیامکی دفتر مرکزی حراست به شماره 10003369 ارسال نمایید.