1396 7/22

آموزش روش پرداخت عوارض تمدید پروانه


            

مالکین محترم خودرو های پلاک اروند

لطفا با استفاده از کد ملی مالک خودرو و کد رهگیری خودرو  وارد پروفایل خود شوید و به منوی "عوارض سالیانه" بروید و در انجا نسبت به پرداخت تمدید پروانه خودرو اقدام نمایید.

لازم به دکر است در صورت عدم محاسبه میزان پرداختی جهت تمدید پروانه با در دست داشتن مدارک کامل خودرو به بخش مدیریت توسعه تجارت واقع در گمرک خرمشهر مراجعه فرمایید .