1395 12/24

دریافت پلاک گذر موقت


            

باطلاع کلیه مالکین خودروهای پلاک اروند میرساند سازمان منطقه آزاد اروند در جهت رفاه حال متقاضیان دریافت پلاک گذر موقت ( مرخصی ) فروردین ماه سال 1396 و بمنظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی افراد سود جو ، کلاهبردار و جاعل در اقدامی مثبت ضمن حذف محدودیت زمان ثبت نام مرخصی ماه مذکور شرایط انتخاب مدت مرخصی را نیز تغییر داده است . لذا از کلیه متقاضیان تقاضا میشود جهت ثبت نام مرخصی شخصا به سامانه اینترنتی سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه و جهت ثبت نام اقدام نمایند . در غیر اینصورت کلیه عواقب بعدی عدم توجه به اطلاعیه فوق متوجه شخص مالک بوده و سازمان منطقه آزاد اروند هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت